Τα εργα μας

Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας

Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας

Κατασκευή ιστοσελίδας σαν δωρεά στον σύλλογο Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension – H.P.H. Η H.P.H είναι o Ελληνικός οργανισμός ασθενών εκπροσωπώντας τους πάσχοντες με την σπάνια αυτή νόσο.
Λεπτομερειες εργου
Κατασκευή ιστοσελίδας σαν δωρεά στον σύλλογο «Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας – Hellenic Pulmonary Hypertension – H.P.H»

url: www.hellenicpulmonaryhypertension.gr